มารกระบี่แสวงพ่าย ไร้คู่ต่อกร

เกี้ยมม้อ มารกระบี่แสวงพ่าย ไร้คู่ต่อกร คือ หนึ่งในฉายาของ ต๊กโกวคิ้วป้าย (เดียวดายแสวงหาความพ่ายแพ้) ไม่มีหลักฐานปรากฏถึงชื่อเสียงเรียงนามที่แท้จริง ตลอดช่วงการเล่าเรื่องของ กิมย้ง เก้ากระบี่เดียวดายพิชิตทั่วแผ่นดิน เป็นที่มาของการบอกได้ถึงความเป็นสุดยอดจอมยุทธ แสวงหาความพ่ายแพ้  ตลอดจบจบชีวิตยังไม่เคยพบพาน ผู้ใดก็ตามที่ครอบครองจักต้องกลายเป็นหนึ่งทั่วยุทธภพหามีใครเทียบได้ ผู้สืบทอดของ ต๊กโกวคิ้วป้าย  อึ้งเซียะเป็นสหายผู้ทัดเทียมเพียงคนเดียวที่เข้ามาปรากฎอยู่ภายในชีวิตของ ต๊กโกวคิ้วป้าย

ฮวงเช็งเอี๊ยง หรือ ฟงชิงหยาง เป็นผู้หนึ่งที่สืบทอดวิชา เก้ากระบี่เดียวดาย ไม่มีหลักฐานการฝึกของวิชา ว่าได้มาอย่างไร เป็นผู้อาวุโส ฝ่ายกระบี่ของสำนักหัวซาน นับได้ว่าเป็นผู้สืบทอดวิชาจาก ต๊กโกวคิ้วป้าย สายวิชากระบี่ และยังถ่ายทอดต่อให้กับ เล้งฮูชง หลังจากนั้นเบื่อหน่ายต่อยุทธจักรจึงได้เร้นกายที่ผาสำนึกผิด

เอี้ยะก๊วย เป็นหนึ่งในผู้ที่สืบทอดวิชา จาก ต๊กโกวคิ้วป้าย  โดยอินทรีที่อาศัยอยู่ในสุสานกระบี่ของเดียวดายแสวงหาความพ่ายแพ้ จากการปรากฏของ กระบี่ 4 เล่ม
โดยทิ้งใจความสำคัญดังนี้

  • กระบี่เล่มแรก เกรี้ยวกราดรุนแรง แสวงหาชื่อเสียง ฝึกฝนมุ่งมั่นเพื่อความเป็นหนึ่ง คือช่วงวัยหนุ่ม
  • กระบี่เล่มสอง ฆ่าคนเพื่อไต่เต้าสู่ความเป็นใหญ่ พลั้งมือทำร้ายคนดี จึงทิ้งกระบี่คือวัยสร้างชื่อ
  • กระบี่เล่มสาม เริ่มเข้าใจโลก หันมาใช้กระบี่หนัก แม้เคลื่อนไหวช้าลงแต่มีเวลาคิดมากขึ้น เพื่อจะได้ไม่พลั้งมือทำร้ายคนดีอีก คือวัยตอนไร้ผู้เปรียบติดแล้ว
  • กระบี่เล่มสุดท้าย เข้าใจในโลก จึงละทิ้งกระบี่ มีอินทรีเป็นเพื่อน ปล่อยวางทุกสิ่ง สิ้นผู้ทัดเทียม